15 augustus 2014

Stemmen winnen met Twitter

Twitterende politici krijgen meer voorkeurstemmen dan niet Twitterende politici. “Echt waar? Daar geloof ik helemaal niets van!” is vervolgens een vaak gehoorde reactie. “Dat komt gewoon doordat die politici al populair zijn!” Toch laat mijn onderzoek zien dat er wel degelijk een serieus verband is. Hoe zit dat precies?

Twitter versus geen Twitter Eigenlijk is het een heel simpele vraag met een ingewikkeld antwoord. Kun je met Twitter stemmen winnen? Ik wilde twee jaar geleden een poging wagen om die vraag te beantwoorden. Daarom heb ik gekeken welke politici wel Twitter gebruikten tijdens de verkiezingen van 2010 en hoeveel politici juist geen Twitter gebruikten tijdens de verkiezingen. Vervolgens onderzocht ik hoeveel voorkeursstemmen iedere politicus kreeg. Ik vond dat er een klein verband was. Een politicus die Twitter gebruikte kreeg meer voorkeursstemmen dan een politicus zonder Twitter.

Ongeloof Deze bevinding leidt vervolgens tot veel ongeloof. Mijn medeonderzoekers zijn vooral sceptisch. Zij wijzen er – geheel terecht – op dat andere factoren ook belangrijk zijn. Die factoren kunnen namelijk ook bepalen of een politicus meer stemmen krijgt – bijvoorbeeld de populariteit van de politicus. Om er zeker van de zijn dat Twitter echt van invloed is op het aantal voorkeurstemmen, moet je er dus voor zorgen dat je al die andere factoren meeneemt in je analyses. Om een lang verhaal kort te maken: als je al die andere belangrijke factoren onderzoekt – bijvoorbeeld hoe populair een politicus is – dan blijft er een klein effect over. Twitter inzetten tijdens de verkiezingscampagne heeft een klein beetje zin.

Niet de enige Internationaal en nationaal onderzoek laat bovendien dezelfde resultaten zien. Het lijkt erop dat Twitter van toegevoegde waarde is. Zowel in Nederland als daarbuiten. Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen laten daarnaast zien dat politici die tijdens de verkiezing van 2012 Twitter gebruikten ook meer stemmen kregen dan politici zonder Twitter. Het effect verdwijnt dus niet. Ook in 2012 had Twitter een bescheiden effect op het aantal voorkeursstemmen.

Alle beetjes helpen Oké, er is dus een effect. Moet een politicus dan de hele dag Twitteren? Nee zeg! Politici moeten ook gewoon het land besturen, wetten maken en elkaar controleren. Maar wat moeten ze dan doen? Op deze vraag hebben de onderzoekers uit Nijmegen een heel concreet antwoord gevonden. Als een politicus 2000 volgers heeft én elk uur een tweet post, dan levert dat hem of haar 500 stemmen op. Dat is natuurlijk lang niet genoeg om ook echt zetel in de Tweede Kamer te winnen (daarvoor heeft een politicus 15.708 stemmen nodig). Maar toch… het heeft zeker zin om te Twitteren. Alle kleine beetjes helpen!

Telegraaf artikel nav Sannes onderzoek.

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.