15 februari 2017

Hoera Faces of Science breidt uit!

12 nieuwe onderzoekers

Faces of Science breidt uit met twaalf nieuwe jonge wetenschappers. Ze vertellen over hun onderzoek, hun leven en hun passies in filmpjes en blogs. De nieuwe Faces of Science doen aan verschillende Nederlandse universiteiten onderzoek naar onderwerpen als het meten van emoties, politiek protest in het Perzische Rijk, het verlies van je nationaliteit en het verschil tussen geplaagd en gepest worden.

Op die manier willen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo die een studie gaan kiezen een realistisch beeld geven van hoe het is om wetenschapper te zijn. En natuurlijk willen ze ook iedereen die geïnteresseerd is in wetenschap een kijkje in de keuken geven!

Hieronder introduceren de nieuwe Faces hun onderzoek:

Clara Stegehuis (25), wiskunde, Technische Universiteit Eindhoven Complexe netwerken zijn overal, denk aan sociale netwerken, communicatienetwerken of het brein. Wie zijn de belangrijkste personen in een netwerk, hoe herkennen we groepen, en hoe snel verspreidt een virus (of een roddel) zich? Dat soort vragen probeert Clara te beantwoorden met nieuwe wiskundige theorieën.

Hoera twaalf nieuwe Faces of Science

Hayat Ahlili (30), Islamwetenschappen, Utrecht Universiteit De geschriften van de middeleeuwse geleerde Ibn Taymiyyah, die leefde rond 1300 en kan worden beschouwd als een voorvader van het Salafisme, bestuderen wij vanuit zowel een filologisch perspectief als vanuit de twintigste-eeuwse boek- en publicatiegeschiedenis. Ze zijn een unieke bron, die ons een kijkje kan bieden in het religieuze en sociale leven in de Islamitische wereld.

Janna de Boer (27), psychiatrie/linguïstiek, Universitair Medisch Centrum Utrecht Wat een patiënt zegt, is belangrijk voor een psychiater, maar hoe een patiënt het zegt is zeker zo belangrijk. Subtiele taalfouten of minder samenhangende zinnen kunnen wijzen op een psychiatrische stoornis. In mijn onderzoek helpt de computer om de taal van patiënten systematisch te analyseren.

Jetkse Vaas (26), milieu- en maatschappijwetenschappen, Universiteit Utrecht Natuur op eilanden is zeer kwetsbaar voor verstoringen van buitenaf, zoals de komst van een nieuwe plantensoort. Jetske Vaas probeert met haar onderzoek de afweging van de voor- en nadelen van zulke “invasieve exoten”, maar vooral hoe er mee om te gaan, op Saba en St. Eustatius te ondersteunen.

Jorrit Steehouder (25), geschiedenis/geschiedenis van internationale betrekkingen/Europese integratie, Universiteit Utrecht Door te onderzoeken welke ideeën de bouwstenen vormden van de naoorlogse Europese samenwerking – en wie de dragers van deze ideeën waren – hoop ik antwoord te vinden op de vraag: Wat is Europa? Het antwoord gaat over emoties, ideeën en moraal en ligt besloten in de geschiedenis van het integratieproces.

Lukas Snoek (25), cognitieve/computationele neurowetenschappen, Universiteit van Amsterdam Kunnen we intelligentie voorspellen aan de hand van hersenscans? Kunnen we emoties meten in het brein? Mijn onderzoek probeert dit soort vragen te beantwoorden door het toepassen van geavanceerde analyses op hersenscans, en probeert zo de grenzen te verkennen van wat we wel en niet kunnen meten in het brein.

Margot Cramwinckel (27), paleo-oceanografie, Universiteit Utrecht Aan de hand van fossieltjes kleiner dan een speldenprik, probeer ik te achterhalen waarom het klimaat op aarde veertig miljoen jaar geleden opwarmde.

Rob ter Horst (28), computationele biologie, Radboudumc Ik onderzoek waarom niet iedereen even goed in staat is ziektes te bestrijden. Ik bestudeer daarvoor de verschillen tussen gezonde en zieke mensen, maar ook bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, en tussen de seizoenen. Dit doe ik door gegevens met de computer te analyseren die collega’s verzamelen in het laboratorium.

Sangita Jaghai (25), internationaal en constitutioneel recht, Universiteit van Tilburg Het hebben van een nationaliteit lijkt vanzelfsprekend. Steeds meer staten passen echter hun wetgeving aan om mensen hun nationaliteit te ontnemen, met name in het kader van terrorismebestrijding. Ik onderzoek in hoeverre ontneming van nationaliteit is toegestaan volgens internationaal recht en hoe dit zich verhoudt tot nationaliteit als fundamenteel mensenrecht.

Sybren Spit (24), taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam Vaak wordt gedacht dat jonge kinderen zich er niet van bewust zijn dat de taal die ze leren bestaat uit allerlei grammaticale regels. Welke kleuter kan nou uitleggen hoe hij of zij een zin maakt? Ik onderzoek of kinderen misschien wél doorhebben dat er talige regels zijn, ook al kunnen ze dat niet onder woorden brengen.

Tessa Kaufman (26), sociologie, Rijksuniversiteit Groningen Waarom worden sommige kinderen lange tijd en ernstig (‘chronisch’) gepest op school, en anderen niet of tijdelijk? Hoe “meet” je als onderzoeker het verschil tussen geplaagd en gepest worden? En welke aanpakken kunnen het pesten succesvol stoppen? Dat zijn belangrijke vragen waarop ik antwoorden wil vinden in mijn promotieonderzoek.

Uzume Zoë Wijnsma (23), assyriologie, Universiteit Leiden Politiek protest is van alle tijden. Soms blijft het bij verhalen en satire, soms leidt het tot de val van het regime. Aan de hand van het Perzische Rijk (539-330 v.C.) bekijk ik in mijn onderzoek hoe en waarom zulke protesten vorm krijgen, en wat ‘politieke legitimiteit’ nou eigenlijk betekent.

De komende maanden volgen filmpjes en blogs over hun werk

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met NEMO Kennislink. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht. Meer dan veertig promovendi bloggen inmiddels over hun leven als wetenschapper.

Meer informatie Irene van Houten telefoon 020 551 0733, 06 1137 5909.

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.