Paradisolezingen 2019

2019

De nieuwe natuur

Biotechnologie wordt de komende jaren een cruciaal thema. Joichi Ito en Nicolas Negroponte van het MIT Medialab stelden al in 2015: ‘Bio is the new Digital’.

En de biotechnologische revolutie is nog maar net begonnen. Er is nauwelijks een gebied te noemen waar de biotechnologie geen rol gaat spelen: milieu, klimaat, gezondheid, economie, wetenschap en dat allemaal in onderlinge samenhang.

De toekomst van het klimaat hangt bijvoorbeeld nauw samen met onze manier van voedsel produceren. Vlees is een van de grootste problemen. De mondiale vleesconsumptie neemt nog steeds toe en daarmee het dierenleed, de veevoerproductie, de milieuvervuiling en het waterverbruik. Kweekvlees kan uitkomst bieden. Afbreekbaar plastic en biofuels zijn twee producten die een rol kunnen spelen in het afscheid van de fossiele brandstoffen en de transitie naar een circulaire economie.

Intussen creëren we een nieuwe natuur omdat we langzaam maar zeker leren (her)programmeren met DNA en daarmee in staat zijn de (micro)biologische natuur naar onze hand te zetten, met alle medische en ethische gevolgen vandien.

Door ontrafeling van onderliggende mechanismen, nabootsing en verbetering ontstaan nieuwe materialen en medicijnen die op de natuur zijn geïnspireerd. En er ontstaan nieuwe wetenschapsterreinen en samenwerkingsverbanden tussen (micro)biologie, genetica, (bio)informatica, weefseltechnologie, fysische chemie en ecologie – misschien wel de moeder aller levenswetenschappen.

Zoeken en filteren in
Paradisolezingen 2019
Geen activiteiten gevonden
Er zijn op dit moment geen geplande activiteiten voor Paradisolezingen 2019.
Kijk bij de verstreken activiteiten om te zien wat dit evenement voor leuke dingen organiseert.