ZemZem

ZemZem streeft er naar informatie, visies en meningen over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de islam te publiceren die niet in de doorsnee media te vinden zijn. Daarnaast biedt ZemZem Nederlandstalige onderzoekers een platform om hun lopende of recent afgeronde onderzoek te presenteren. Op die manier wil ZemZem een inhoudelijke bijdrage leveren aan zowel het maatschappelijk als het wetenschappelijk debat in Nederland en Vlaanderen.

ZemZem is een uitgave van Stichting ZemZem, waarin wordt samengewerkt door Stichting Soera en de Vereniging voor de Studie van het Midden-Oosten en de Islam (MOI). ZemZem wordt in de boekhandel gedistribueerd door Uitgeverij Bulaaq. ZemZem verschijnt drie maal per jaar.

Zoeken en filteren in
ZemZem
Zoeken en filteren in