Wiskunde PersDienst

De Wiskunde PersDienst streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor journalistieke informatie van en over wiskunde en wiskundigen. Bovendien wil de WPD obstakels wegnemen voor een efficiente communicatie tussen wiskundigen en het algemeen publiek.

De WPD is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG). Het KWG en het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) verzorgen samen de website

Zoeken en filteren in
Wiskunde PersDienst
Zoeken en filteren in