Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

De Vrije Universiteit gaat bij haar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening uit van de overtuiging dat de mens niet maatgevend is maar maathoudend dient te zijn. Met die overtuiging staat de universiteit in de bijbels geïnspireerde christelijke traditie.

Zoeken en filteren in
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Zoeken en filteren in