TNO Industrie

Nieuwe producten, nieuwe materialen, sneller ontwerpen en ontwikkelen en efficiënter produceren zijn voor de internationale proces- en maakindustrie belangrijke voorwaarden om concurrerend te blijven produceren.

TNO Industrie en Techniek is bekend op het terrein van materiaaltechnologie tot procesinnovatie, van productontwikkeling tot procesmodellering, van nieuwe voertuig- en transportsystemen tot optische instrumentatie. Ook is TNO Industrie en Techniek deskundig in energiesystemen en in geluid en trillingen, net als in de toekomstige technologie gebieden microsystemen, nanotechnologie en duurzame ontwikkeling.

Zoeken en filteren in
TNO Industrie
Zoeken en filteren in