TNO Bouw

TNO Bouw en Ondergrond werkt aan innovaties bij overheid en bedrijfsleven. Deze zijn gericht op het duurzaam inrichten, gebruiken en beheren van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en ondergrond.

Opdrachtgevers zijn de overheid en de bedrijfssectoren die direct te maken hebben met duurzame inrichting. Actuele vraagstukken zijn onder andere het gebruik van de ondergrond, de mobiliteit, de infrastructuur, de vernieuwing van de binnensteden, de netwerkvorming van steden met alle bestuurlijke implicaties die daarbij horen, de milieuproblematiek en de ontwikkeling van regio’s, mede in Europees verband. TNO bouw en grond ontwikkelt kennis en past deze toe in de vorm van strategisch onderzoek, advies, toegepast onderzoek en productinnovatie.

Zoeken en filteren in
TNO Bouw
Zoeken en filteren in