Silhouet

Silhouet is een nieuw tijdschrift over angst en depressie: de meest voorkomende psychische stoornissen in ons land. Silhouet is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de hulpverlening van mensen met angst en depressie. Het tijdschrift informeert u over nieuwe inzichten en actuele thema’s rondom angst en depressie. Silhouet behandelt onderwerpen zoals oorzaken, preventie, herkenning en diagnostiek van angst en depressie. Ook therapieën, zowel medicamenteus als psychotherapeutisch van aard, nieuwe visies en recente ontwikkelingen, worden op een verhelderende en deskundige manier belicht. Silhouet is in een vlotte en journalistieke stijl geschreven volgens de formule `prettig leesbaar’, maar niet oppervlakkig.

Zoeken en filteren in
Silhouet
Zoeken en filteren in