Rooilijn

Rooilijn is een tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. De artikelen haken in op actueel ruimtelijk beleid, zoals ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing en verkeer en vervoer.

Rooilijn is een uitgave van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, afdeling Geografie en Planologie, van de Universiteit van Amsterdam en verschijnt zes keer per jaar. Elk nummer heeft zes of zeven korte artikelen die relevant zijn voor ruimtelijk beleid en wetenschap.

Zoeken en filteren in
Rooilijn
Zoeken en filteren in