Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit verzorgt een breed aanbod van academisch onderwijs in negen faculteiten, waaronder twee bèta-faculteiten en een medische faculteit met academisch ziekenhuis. De universiteit beschikt over onderzoekscholen en -instituten van (inter)nationaal erkend hoge kwaliteit, men name op het gebied van cognitie-onderzoek en informatie-technologie, chemie, fysica en taalgedragsonderzoek. Als katholieke universiteit streeft de RU Nijmegen in haar taken een meerwaarde na, waarbij ze vooral aandacht besteedt aan de betekenis van wetenschappelijke kennis in relatie tot levensbeschouwelijke inzichten.

Zoeken en filteren in
Radboud Universiteit Nijmegen
Zoeken en filteren in