Pythagoras (KWG)

Pythagoras is een tijdschrift dat zich richt tot alle leerlingen van vwo en havo. Het stelt zich ten doel jongeren kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Het blad is een uitgave van het Koninklijk Wiskundig Genootschap en verschijnt zes keer per jaar.

Zoeken en filteren in
Pythagoras (KWG)
Zoeken en filteren in