Pedagogiek in Praktijk (PiP)

Pedagogiek in Praktijk Magazine (PiP) is een tweemaandelijks blad. Het tijdschrift biedt praktijkgerichte informatie over opvoeding en onderwijs. Op toegankelijke wijze houdt het tijdschrift professionele opvoeders, leerkrachten en geinteresseerde ouders op de hoogte van wetenschappelijk onderzoek en nieuws uit de pedagogische werkvelden. Pedagogiek in Praktijk is daarnaast een platform voor discussie over pedagogische vraagstukken.

Zoeken en filteren in
Pedagogiek in Praktijk (PiP)
Zoeken en filteren in