NVOX, tijdschrift voor natuurwetenschap op school

NVOX is het periodiek van de NVON. Het blad verschijnt tien keer per jaar en bevat veel informatie voor en over natuurwetenschappelijk onderwijs. Naast bijdragen over bijvoorbeeld vakdidactiek, projecten en curricula treft u informatie over de NVON, examens en alle andere zaken die van belang zijn voor het onderwijs in de natuurwetenschappen.

Zoeken en filteren in
NVOX, tijdschrift voor natuurwetenschap op school
Zoeken en filteren in