Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

De NVR stelt zich tot doel de kennis van en de belangstelling voor de ruimtevaart te bevorderen in de ruimste zin.

De NVR richt zich zowel op belangstellenden als op professioneel bij de ruimtevaart betrokkenen en biedt haar leden en stakeholders een platform voor informatie, communicatie en activiteiten. De NVR vindt het van belang dat educatieve activiteiten op ruimtevaartgebied een vast onderdeel zijn van haar programma. De NVR representeert haar leden en streeft na een gerespecteerde partij zijn in discussies over ruimtevaart met betrekking tot beleid, onderzoek, onderwijs en industrie zowel in Nederlands kader als in internationaal verband. De NVR is daarom aangesloten bij de International Aeronautical Federation. Ook gaat de NVR strategische allianties aan met zusterverenigingen en andere belanghebbenden. Leden van de NVR ontvangen gemiddeld zes keer per jaar een informatiebulletin waarin georganiseerde activiteiten worden aangekondigd zoals lezingen en symposia.

Alle leden ontvangen het blad “Ruimtevaart”. Hierin wordt hoofdzakelijk achtergrondinformatie gegeven over lopende en toekomstige ruimtevaartprojecten en over ontwikkelingen in ruimteonderzoek en ruimtetechnologie. Zo veel mogelijk wordt aandacht geschonken aan de Nederlandse inbreng daarbij. Het merendeel van de auteurs in “Ruimtevaart” is betrokken bij Nederlandse ruimtevaartactiviteiten als wetenschapper, technicus of gebruiker. “Ruimtevaart” verschijnt vijf keer per jaar.

Zoeken en filteren in
Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart
Zoeken en filteren in