Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Het NWO heeft als taak het bevorderen van de kwaliteit en vernieuwing van wetenschappelijk onderzoek. Ook probeert het NWO nieuwe ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek te initiëren en stimuleren. Daarnaast voert NWO haar taak uit door specifiek de mogelijkheden te bieden aan de personen of bedrijven die deze nodig hebben. Ook bevordert NWO de overdracht van kennis van de resultaten van de door haar geïnitieerd en gestimuleerd onderzoek ten behoeve van de maatschappij. Het NWO richt zich bij het uitvoeren van haar taak in hoofdzaak op het universitaire onderzoek.

Zoeken en filteren in
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Zoeken en filteren in