Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Justitie en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het NSCR is in Amsterdam gevestigd. Het NSCR beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid.

Speciaal voor Kennislink schrijven de onderzoekers aan het NSCR met enige regelmaat over de nieuwste onderzoeksresultaten uit de wereld van de criminologie.

Zoeken en filteren in
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR)
Zoeken en filteren in