Natuurkunde.nl

Natuurkunde.nl is een online initiatief van de hele natuurkundige gemeenschap in Nederland. Het heeft als doel, het beeld te versterken van natuurkunde als een vak dat in haar fundamenten, uitwerkingen en technologische toepassingen volop in ontwikkeling is en door enthousiaste en creatieve mensen wordt beoefend.

Zoeken en filteren in
Natuurkunde.nl
Zoeken en filteren in