Maatschappij & Politiek

Maatschappij & Politiek (M&P) is voor docenten maatschappijleer een onmisbare informatiebron. In het blad staan de actuele ontwikkelingen binnen het vak centraal. Daarnaast bevat vrijwel elk nummer lessuggesties. Verder vindt u in M&P onder meer interviews, recensies, informatie over lesmethodes, mededelingen van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) en de column van Grom.

Maatschappij & Politiek is een uitgave van het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en verschijnt acht keer per jaar.

Zoeken en filteren in
Maatschappij & Politiek
Zoeken en filteren in