LOVER

LOVER, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, publiceert artikelen waarin de wereld van vrouwen en vrouwenstudies op een journalistieke manier voor het voetlicht wordt gebracht. LOVER scherpt feministische discussies aan en gaat controverses niet uit de weg. Actuele kwesties als de multiculturele samenleving en de digitale snelweg worden kritisch gevolgd. LOVER bespreekt nieuwe ‘feministische media’ en recenseert de belangrijkste internationale vrouwenstudiesbladen.

Inmiddels bestaat LOVER 35 jaar, maar wordt haar voortbestaan bedreigd door bezuinigingen. Zonder een groeiend aantal abonnees haalt LOVER misschien haar 36ste verjaardag niet meer. Daarom is LOVER op zoek naar abonnees of naar LOVER-lovers die het tijdschrift een extra steuntje in de rug willen geven met een vriendenabonnement.

Voor meer informatie en het nemen van een abonnement, zie de website van LOVER en het LOVER blog.

Zoeken en filteren in
LOVER
Zoeken en filteren in