Geo.brief

Geo.brief is een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap (KNGMG) en het NWO gebiedsbestuur voor Aarde en Levenswetenschappen (NWO-ALW). Behalve KNGMG mededelingen, boekbesprekingen, een agenda met interessante lezingen, conferenties, aankondigingen, excursies en andere geologisch getinte happenings en advertenties omvat de Geo.brief altijd een aantal bredere artikelen over geologische onderwerpen

Zoeken en filteren in
Geo.brief
Zoeken en filteren in