Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Instituut (FI) doet onderzoek naar alle aspecten van het wiskundeonderwijs. Het doel daarvan is het reken-wiskundeonderwijs op alle niveaus te verbeteren, vooral in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Bij het instituut werken ongeveer 70 mensen. Sommige medewerkers doen parttime wetenschappelijk onderzoek, en geven daarnaast les op een school. Het Freudenthal Instituut is onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen en van het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen, beide onderdeel van de Universiteit Utrecht.

Het FI heeft internationaal een goede reputatie en voert projecten uit in vele landen, met name in Nederland en de Verenigde Staten.Onderzoek naar en vernieuwing van wiskundeonderwijs is uitdagend werk. We moeten vaak een evenwicht zoeken tussen de eigen onderzoeksagenda en de vragen vanuit het veld, de overheid en wetenschappelijke instellingen. Het Freudenthal Instituut streeft daarom naar een evenwicht tussen macro- en microniveau, tussen wat kan en wat wenselijk is, tussen ontwikkeling en onderzoek, tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, tussen fundamenteel en praktisch onderzoek, tussen nationale en internationale projecten, en tussen langlopende en kortlopende projecten.

Zoeken en filteren in
Freudenthal Instituut
Zoeken en filteren in