Faculteit Sociale Wetenschappen (VU Amsterdam)

De Faculteit der Sociale Wetenschappen is één van de grootste faculteiten van de Vrije Universiteit. Ruim 2000 studenten en meer dan 300 medewerkers houden zich bezig met onderwijs en onderzoek naar sociaalwetenschappelijke vraagstukken.

De Faculteit der Sociale Wetenschappen staat voor kwalitatief goed onderwijs, een persoonlijke aanpak en een inspirerend studieklimaat. De opleidingen zijn kleinschalig en goed georganiseerd. De verschillende disciplines binnen de faculteit werken nauw samen en spelen in op actuele vraagstukken. De brede en multidisciplinaire opleidingen zijn hiervan het resultaat.

De Faculteit de Sociale Wetenschappen biedt haar studenten en wetenschappers een inspirerende omgeving waarin zij worden uitgedaagd hun aannames kritisch te bekijken, deel te nemen aan het maatschappelijk debat en hun betrokkenheid bij de samenleving te tonen. De faculteit streeft ernaar om een centrum te zijn van hoogwaardig onderzoek in een motiverende en stimulerende omgeving.

Zoeken en filteren in
Faculteit Sociale Wetenschappen (VU Amsterdam)
Zoeken en filteren in