Crimelink

Crimelink bestaat sinds april 2008 en is een tijdschrift en een website over criminaliteit en veiligheid. Crimelink is een journalistiek platform dat berichtgeving over misdaad en veiligheid reliëf wil geven. Wég van de stereotype misdaadverslaggeving en vér van de vakmatige taal voor specialisten.

Misdaad en veiligheid staan dezer dagen in het centrum van de actualiteit. Dat is niet merkwaardig want de laatste decennia hebben steeds meer mensen met criminaliteit en onveiligheid te maken gekregen. Tot voor kort was er op het brede en overlappende terrein van misdaad en veiligheid geen medium voor geïnteresseerd publiek en professionals. Crimelink vult die leemte op. In Nederland en in Vlaanderen.

Zoeken en filteren in
Crimelink
Zoeken en filteren in