Stichting Biowetenschappen en Maatschappij

“In brede kring het inzicht bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen voor mens, dier en maatschappij.” Dat is de doelstelling van de onafhankelijke Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM).

Zoeken en filteren in
Stichting Biowetenschappen en Maatschappij
Zoeken en filteren in