Anno

Anno is het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis. Anno richt zich met evenementen en media op een breed publiek en het onderwijs. Anno wil bijdragen aan het vergroten van het historisch besef in Nederland. Dat is belangrijk, omdat geschiedenis ons kan vertellen wie we zijn en hoe dat zo gekomen is.

Zoeken en filteren in
Anno
Zoeken en filteren in