Afzettingen WTKG

De Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie (WTKG) is dé vereniging voor iedereen die geïnteresseerd is in de geologie van het Tertiair (Paleogeen en Neogeen) en het Kwartair. De vereniging is een ontmoetingsplaats voor amateur- en beroepsgeologen en -paleontologen, verzamelaars van schelpen, haaientanden en andere fossielen. Om de onderlinge contacten te bevorderen organiseert de vereniging jaarlijks minstens een drietal bijeenkomsten, en wordt doorgaans 2 keer per jaar een geologische excursie gehouden. Verder geeft de WTKG twee tijdschriften uit: het contactblad “Afzettingen” en het wetenschappelijk tijdschrift “Cainozoic Research”.

Zoeken en filteren in
Afzettingen WTKG
Zoeken en filteren in