Ziekte, arts, patiënt, maatschappij Achtdelige cursus

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Deze cursus behandelt het medisch denken en handelen in een maatschappelijke context en nodigt uit om na te denken over de doelen, successen, tegenslagen en beperkingen van de geneeskunde in de loop der eeuwen.

Medische geschiedenis is meer dan een overzicht van de hoogtepunten die tot de huidige geneeskunde hebben geleid. Deze cursus helpt je reflecteren op de huidige medische praktijk. Door zijn thematische opbouw sluit de cursus goed aan bij de moderne visie op de geschiedenis van de genesekunde.

Deze cursus biedt een overzicht van zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke ontwikkelingen van de geneeskunde en de doorwerking daarvan in de moderne gezondheidszorg. Daarbij is niet alleen aandacht voor de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook voor de paradoxen en lastige vragen die nieuwe ontwikkelingen (kunnen) oproepen. Steeds vaker dwingen wetenschappelijke doorbraken ons na te denken over opdracht, grenzen en beperkingen van de geneeskunde.

De cursus is niet alleen geschikt voor mensen met belangstelling voor geneeskunde, maar ook voor geïnteresseerden in geschiedenis van maatschappij en cultuur.

Opzet

De cursus is opgedeeld in vier thema’s:

Ziekte
Het komen en gaan van ziekten – prof. dr. Frans van Poppel
Lichaam en geest: een eenheid? – prof. dr. Jan van Gijn

Kennis
Bibliotheek: het tekstuele karakter van medische kennis – prof. dr. Manfred Horstmanshoff
Technologische netwerken: innovatie door apparaten – prof. dr. Eddy Houwaart

Dokter en patiënt
De arts-patiëntrelatie – prof. dr. Frank Huisman
De hospitalisering van de zorg – prof. dr. Harry Hillen

Gezondheidszorg en maatschappij
De medische professie – prof. dr. Frank Huisman
Gezondheidszorg en de verzorgingsstaat: financiering, organisatie, bestuur – dr. Robert Vonk

Docenten

Em. prof. dr. Jan van Gijn, prof. dr. Frank Huisman en em. prof. dr. Frans van Poppel zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Laatstgenoemde werkt tevens aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Em. prof. dr. Harry Hillen en prof. dr. Eddy Houwaart zijn verbonden aan de Universiteit Maastricht, em. prof. dr. Manfred Horstmanshoff aan de Universiteit Leiden. Dr. Robert Vonk werkt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Verplichte literatuur

H.F.P. Hillen; E.S. Houwaart; F.G. Huisman, Leerboek medische geschiedenis, ISBN 9789036819893, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, april 2018.
Ieder exemplaar is voorzien van een unieke inlogcode die toegang geeft tot extra literatuur die de docenten bij de colleges gebruiken en/of beschikbaar is voor persoonlijke verdieping.

Inschrijven

Voor deze cursus is inschrijven verplicht via de website.

Datum

woensdag 3 april 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 27 maart 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 20 maart 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 13 maart 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 27 februari 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 20 februari 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 13 februari 2019 van 13:30 tot 15:15
woensdag 6 februari 2019 van 13:30 tot 15:15
Toon alle data

Prijs

€ 273,00

Locatie

Erasmusplein 1 6525 HT, Nijmegen Nederland

Contact

+31 (0)24 361 30 83

Organisatie