Wie beheer(s)t de e-democratie? Lezingen door Sanne Kruikemeier, Arthur Edwards, Iris Korthagen en Carlien Booij

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Traditionele media als een gedrukte krant of journaaluitzendingen zijn snel oud nieuws, maar wat online staat is niet meer uit te wissen en kan een eigen leven leiden. Hoe is onze democratie veranderd sinds de introductie van nieuwe digitale media?

Het politieke spel is veranderd door de komst van nieuwe media en ook de rol van de participerende burger is diverser dan ooit. Maken twitter, YouTube en andere nieuwe media macht beter controleerbaar of juist niet? Bestaat er zoiets als een e-democratie en zo ja, wie is er leidend in die arena: de burger of de politicus?

Jean-Pierre Dalbera

Sprekers

  • Sanne Kruikemeier promoveerde in 2014 op het onderzoek Getting connected, over het effect van online politieke informatie op de politieke betrokkenheid van burgers.
  • Arthur Edwards onderzoekt de relatie tussen burger en overheid in het digitale domein: e-democratie, e-participatie en e-parlementen.
  • Iris Korthagen promoveerde in 2015 op de rol van media en medialogica in besluitvormingsprocessen en beleid.
  • Carlien Booij (moderator) is projectleider Digital Humanities bij Beeld en Geluid.

Aanmelden

Voor deze activiteit is aanmelden verplicht via de website.

Datum

donderdag 1 oktober 2015 van 17:00 tot 18:30

Organisatie