Waterwereld Educatief programma voor groep 8 en onderbouw HAVO/VWO en VMBO

Educatief programma voor groep 8 en onderbouw VMBO en HAVO/VWO over toepassingen van water door de eeuwen heen.

Dit is een educatief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bekijk de overzichtspagina van Museum TwentseWelle voor alle regulier toegankelijke activiteiten.

Wikipedia, Tenderlok

Door de geschiedenis heen ontdekken leerlingen hoe men vroeger handig gebruik maakte van water, voor o.a voedselbereiding, vervoer en de stoommachine. Informatief en een andere kijk op zoiets vanzelfsprekends als water. Waterwereld is een lesbrief, dus geen uitgebreid programma. Het is goed te combineren met een project over milieu of watermanagement.

Het programma bestaat uit een introductie door de museumdocent met uitleg over het museum, het thema en de presentatie waar de leerlingen hun antwoorden kunnen vinden. De leerlingen werken in groepjes van 2.

Inschrijven

Dit programma is geschikt voor leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs, klas 1 HAVO/VWO en klas 1 en 2 VMBO. Kijk voor meer informatie en reserveringen op de website.

Datum

vanaf maandag 20 oktober 2014 van 9:00 tot 17:00