Waarom leven er mensen in armoede? Lezing door em. prof. dr. Jan Vranken.

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In deze lezing legt emeritus prof. dr. Jan Vranken het verband tussen de crisis en armoede. Wat zijn de maatschappelijke structuren achter de armoedeproblematiek?

Vranken zal dit verband leggen aan de hand van de volgende selectie van gevolgen op kortere en op langere termijn:

  • Omvang van de armoede en relatie met de ongelijkere inkomensverdeling
  • Toenemende werkloosheid (vooral bij jongeren)
  • Toenemende schuldenlast
  • Overleven op een leefloon
  • Opkomst van het individuele schuldmodel,
  • Gevolgen op de (geestelijke) gezondheid
  • Accumulatie van achterstellingen tijdens de levensloop en het verlies aan menselijk kapitaal (armoede bij kinderen).

De meest plausibele hypothese is dat bij gelijkblijvend of louter compenserend beleid (dat is compenserend voor de effecten van de financiële en economische crisis) de vermelde toestanden zullen verergeren. Dat gebeurt zeker bij een beleid dat focust op besparingen, investeringen verwaarloost en voor een omgekeerde herverdeling zorgt.

Em. prof. dr. Jan Vranken is een expert op het gebied van onderzoek naar armoede in België. Voor zijn emiraat was hij gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Antwerpen, waar hij onder meer sociologie van de ongelijkheid, sociologie van armoede en sociale uitsluiting en stadssociologie.

Berlin Photo, James Thornhill

Datum

woensdag 16 december 2015 van 20:00 tot 17:00

Prijs

Gratis

Locatie

Den Hopsack Grote Pieter Potstraat 24 2000, Antwerpen België

Contact