Vrouwelijke criminelen: anders dan mannelijke?

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Waarom/wanneer plegen vrouwen misdaden? En waarom was in het verleden het aandeel vrouwen onder vervolgde criminelen soms wel meer dan 50%? Prof. dr. Manon van der Heijden gaat in debat met dr. Anne-Marie Slotboom over criminaliteit door vrouwen toen en nu.
Ueslei Marcelino/Reuters

Criminaliteit is een mannenzaak, toch? Niet als we naar het verleden kijken. Vrouwen zijn nu verantwoordelijk voor ruim vijftien procent van de criminaliteit in Nederland, maar tussen 1500 en 1800 hadden ze een veel groter aandeel. In de Hollandse steden in de zeventiende en achttiende eeuw was soms meer dan de helft van de vervolgde misdadigers vrouw. In de steden stond een aanzienlijk deel van de vrouwen er alleen voor, terwijl zij ook verantwoordelijk waren voor de kinderen en het gezinsinkomen. Deze vrouwen waren zelfstandig, maar ook kwetsbaar. Als gevolg daarvan kwamen zij eerder op het criminele pad en werden zij vaker vervolgd.

Manon van der Heijden legt een verband tussen de publieke rollen van vrouwen en mannen en hun aandeel in de criminaliteit in Europa tussen 1500 en 1800. Maar hoe zit dat tegenwoordig? Anne-Marie Slotboom bekijkt criminaliteit als psychologe en vraagt zich af waarom er juist zo’n groot verschil is tussen mannen en vrouwen in gepleegde criminaliteit en of niet vooral de individuele (persoonlijkheid, psychische gezondheid) en relationele factoren een rol spelen bij vrouwencriminaliteit.

Over de sprekers

Prof. dr. Manon van der Heijden is hoogleraar Comparative Urban History aan de Universiteit Leiden. Ze promoveerde aan de Erasmus Universiteit in 1998. Sinds september 2006 werkt ze aan de Universiteit Leiden. Na een Vidi-beurs van NWO waarmee ze onderzoek deed naar publieke diensten en stadsgemeenschappen in de periode 1500-1800, ontving ze in 2012 van NWO een Vici-beurs. Nu werkt ze aan een vergelijkende studie naar criminaliteit en gender, 1600-1900. Recent verscheen haar boek: Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland, 1600-1800 (2014, Prometheus)

Dr. Anne-Marie Slotboom studeerde af in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en zij promoveerde aan dezelfde universiteit op een grootschalig internationaal onderzoek naar de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Zij werkte eerst als onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), waar ze onderzoek deed naar interventies bij veelplegers en op middelbare scholen. Als universitair hoofddocent, verbonden aan de afdeling strafrecht en criminologie, houdt zij zich vooral bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van de levensloopcriminologie, met als specifiek thema ‘meisjes en vrouwencriminaliteit’.

Inschrijving

  • Voor deze lezing kunt u zich inschrijven via de website

Datum

maandag 15 september 2014 van 20:00 tot 22:00

Organisatie