Straling - onbekend, verdacht, gevaarlijk? Kenniscafé

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Kenniscafé waarin chemicus en fysicus Walter Simons alle waarheden en onwaarheden over straling behandelt.

Straling is gehuld in een sluier van geheimzinnigheid en wordt als fysisch verschijnsel door velen niet begrepen. Dat er overdracht van energie plaats heeft zonder contact tussen bron en ontvanger, zie je meestal niet! Zoals vaak het geval is, gaat onwetendheid gepaard met angst en het is dan ook niet te verwonderen dat er een hoop verwarring bestaat en onzin verteld wordt over straling! In hoeverre is zulk een vrees rationeel gerechtvaardigd? Welke soorten straling zijn er wel en welke vermeende stralingen bestaan helemaal niet? Is straling gevaarlijk en, zo ja, in welke mate? Hoe zit het met gsm’s, hoogspanningslijnen, microgolfovens, röntgenapparaten…? En wat met bruinen in de zon of onder een zonnebank? In deze voordracht wordt klaarheid geschapen en zullen een hoop misverstanden weggewerkt worden!

Walter Simons is chemicus en fysicus, eredocent van Hogeschool Antwerpen (thans Artesis-Plantijn + UA), waar hij vakken doceerde zoals thermodynamica, akoestiek, golfoptica, fysicochemie en fysica van halfgeleiders. Hij is ook docent astrofysica op Volkssterrenwacht Urania en lid van de werkgroep astrofysica-kosmologie.

Datum

woensdag 15 april 2015 vanaf 20:00