SPUI25 op Locatie: congres 17e-eeuwse diplomatie in modern perspectief

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Congres over het ontstaan van diplomatieke relaties tussen Nederland en Zweden in de 17e eeuw en de implicaties in de 4 eeuwen daarna.

In 2014 vieren we 400 jaar diplomatieke relaties tussen Nederland en Zweden. Dit internationale congres besteedt aandacht aan zowel de totstandbrenging van deze relaties in de zeventiende eeuw, als de implicaties daarvan in de vier eeuwen daarna. Ook wordt een nieuwe uitgave van het zeventiende-eeuwse reisverslag ‘Op reis voor vrede’ gepresenteerd. Met o.a.: ambassadeurs Philip de Heer en Håkan Emsgård. Locatie: OBA.

In april 1614 erkende Zweden de soevereiniteit van Nederland met de formele vestiging van een diplomatieke vertegenwoordiging in Den Haag. Twee jaar later werd het driemanschap van Reynhout van Brederode, Dirck Bas en Aelbrecht Ioachimi op voor die tijd gepaste en vorstelijke wijze beloond voor hun bemiddelingsinspanningen in het conflict tussen Rusland en Zweden. Zweden en Nederland hebben sindsdien beide een lange periode van formele neutraliteit gekend, en zijn tot op vandaag de dag zeer actief op het internationale toneel en in internationale organisaties en vredesmissies. Hoe is in de Gouden Eeuw de Nederlands-Zweedse verstandhouding ontstaan? Hoe hebben beide landen zich gepositioneerd in het internationale machtenspel en waarom waren bemiddeling en het behouden van de vrede al vanaf het begin de centrale streefdoelen?

Het congres zal worden geopend door de Zweedse ambassadeur in Nederland en de Nederlandse ambassadeur in Stockholm. Vervolgens zullen twee onderwerpen worden behandeld. Ten eerste zal de positie van De Republiek in de Gouden Eeuw zoals dat naar voren komt in het zeventiende-eeuwse reisverslag van Anthonis Goeteeris worden besproken. Dit verslag beschrijft een reis waarin De Republiek bemiddelde tussen de tsaar en de koning van Zweden. Ten tweede zullen we ons richten op internationale bemiddelingsinitiatieven en ‘peacekeaping’ door de eeuwen heen.

Tevens zal de heruitgave worden gepresenteerd van het voornoemde reisverslag van Goeteeris (Op reis voor vrede), dat al direct bij verschijnen een hit was. Deze heruitgave is opgenomen in een publicatie die het belang van deze reis voor de Republiek in de zeventiende eeuw nader toelicht. Wat was er zo bijzonder aan dit verslag? En waarom kan het bestuderen van dit soort reisverslagen essentieel zijn voor onze kennis nu?

Inschrijven

  • Voor dit congres kunt u zich inschrijven via de website

Datum

vrijdag 10 oktober 2014 van 10:00 tot 16:30

Organisatie