Smart Farming met satellieten Lezing door Corné Kocks

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Luchtfoto's en data maken het mogelijk om de landbouw verder te optimaliseren en verduurzamen. Hoe dat precies werkt en wat de rol van het beeldmateriaal in de precisielandbouw is legt lector 'Smart Farming' Corné Kocks uit in deze lezing.

In de jaren ’60 kwam de Wageningse professor Jan Carel Zadoks op het idee om met behulp van luchtfotografie gewassen in kaart te brengen en op basis daarvan beslissingsstrategieën voor akkerbouwers te ontwikkelen.

Na decennia van technologische ontwikkeling hebben deze zogenaamde remote sensing technieken anno 2019 een grote potentie voor gebruik in vele verschillende toepassingen. De huidige mogelijkheden maken het mogelijk om gedetailleerde waarnemingen te doen van het aardoppervlak en de daarop aanwezige objecten. Dit maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken in o.a. de toestand door de tijd, op lokale en globale schaal.

De mogelijkheden voor remote sensing in de landbouw zijn echter veel groter dan waar het tot nu toe voor wordt gebruikt. Er lijkt een soort contradictie te zijn: zowel de vraagkant als de aanbodkant zijn groot, maar men komt nog weinig tot elkaar.

Spreker Corné Kocks is afdelingshoofd en lector Smart Farming aan de Aeres Hogeschool voor Toegepast Onderzoek in Dronten, en manager van het landbouwkundig Expertise Centrum. Zijn lezing gaat over satellietdata, maar ook over data en beelden van Unmanned Aerial Vehicles – beter bekend als drones – en bemande vliegtuigen. Met name de drone-technologie heeft het remote sensing landschap doen verschuiven, met het ontstaan van een groot aantal start-up bedrijven die diensten ontwikkelen op basis van UAV-beelden. Hoe breng je wetenschap en praktijk dichter tot elkaar?

Prijs

Regulier € 7,-
Kinderen t/m 15 jaar € 3,50
Vrienden van het NRM € 3,50

Toegangskaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar aan de balie van Aviodrome.

Aanmelden

Aanmelden voor deze lezing is gewenst via e-mail.

Na de lezing is er voor geïnteresseerden gelegenheid tot een rondleiding in de tentoonstelling.

Datum

zaterdag 5 oktober 2019 van 10:30 tot 12:30

Prijs

€ 7,00

Locatie

Pelikaanweg 50 8218 PG , Lelystad Airport Nederland