Self-management en chronische ziekte Wetenschapscafé

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Wetenschapscafé over hoe patiënten zelf effectief met een chronische ziekte kunnen omgaan.

De levensverwachting is in de afgelopen decennia duidelijk gestegen in westerse landen. Helaas betekent dat ook dat mensen nu meer en langer lijden aan een chronische ziekte. Het traditionele medisch model, waarbij de chronische patiënt uitsluitend afhankelijk is van medische zorg om met de ziekte om te gaan, is daarom onbetaalbaar geworden, maar ook onwenselijk, omdat patiënten in een dergelijk model niet voldoende worden betrokken bij beslissingen over hun eigen gezondheid.

Voor vele chronische ziekten geldt bovendien dat de progressie van de ziekte niet alleen wordt bepaald door de medische behandeling, maar ook door de mate waarin patiënten hun leefstijl aanpassen. Helaas blijkt dat vaak moeilijker dan verwacht. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ‘self-management’ programma’s vaak uitgaan van medische doelen in plaats van persoonlijke doelen van de patiënt.

Prof. dr. Stan Maes is hoogleraar klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden. Zijn expertise ligt vooral op het terrein van de gezondheidsbevordering in bedrijven en scholen, secundaire en tertiaire preventie van en revalidatie bij chronische ziekten.

Maes heeft samen met zijn medewerkers zelfregulatieprogramma’s ontwikkeld voor diabetespatiënten, reumatoïde-artritispatiënten, patiënten die lijden aan chronische vermoeidheid en coronaire hartpatiënten, programma’s die hij, samen met de resultaten ervan zal toelichten.

Datum

woensdag 18 februari 2015 vanaf 20:00