Schaliegas: een vloek of een zegen?

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
De complexe kluwen van belangen in de discussie over schaliegas wordt in deze lezing ontward.


Ruhrfisch

Schaliegas een bijzondere fossiele energiebron en doet recent heel wat stof opwaaien. Technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat deze niet-conventionele gasvoorraden konden worden aangesproken. De energiebron blijkt vlak onder onze eigen voeten te zitten, ook middenin het dichtbevolkte Europa. En plots wordt het niet alleen een verhaal van lusten maar ook van lasten, een verhaal waarbij globale economische belangen diametraal lijken te staan tegen lokale bekommernissen over de impact op de leefomgeving.

Voorstanders zien schaliegas als deel van de oplossing met betrekking tot zowel het energie- als het klimaatvraagstuk. Tegenstanders voorziendan weer de klimaat- en milieu-apocalyps. Eco-activisten en politici voorspellen een schaliegaszeepbel en verklaren gemeenten, provincies en regio’s één voor één schaliegasvrij. Het bedrijfsleven en (andere) politici omarmen dan weer enthousiast de schaliegasrevolutie.

Maar wie heeft nu gelijk? Is schaliegas een zegen of toch een vloek? Is het een zwart-witverhaal of zijn er vele tinten grijs? En waarom kent schaliegas zo’n opgang in de VS, terwijl Europa aan de kantlijn blijft staan? Manuel Sintubin is professor geodynamica en gaat in deze lezing de uitdaging aan om vanuit het standpunt van de geoloog de complexe kluwen van belangen te ontwarren.

Aanmelden

Voor deze lezing is aanmelden verplicht via de website.

Datum

donderdag 12 november 2015 van 13:30 tot 16:00