Religie en wetenschap in de wetenschappelijke revolutie Lezing door prof. dr. Maarten Van Dyck

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In hoeverre werkten de moderne wetenschap en religie in de zeventiende eeuw elkaar tegen? En hoe versterkten zij elkaar? Prof. dr. Maarten Van Dyck houdt beide relaties tegen het licht, aan de hand van belangrijke voorbeelden.
wikimedia commons

Tijdens deze voordracht zal gekeken worden naar de relatie tussen de opkomst van de moderne wetenschappen en religie in de zeventiende eeuw.

Als voorbeeld zullen we in enig detail kijken naar het geval van astronomie. Vaak wordt religie gezien als een remmende factor op de ontwikkeling van de astronomie, met het proces tegen Galileo Galileï als belangrijkste voorbeeld. Een andere visie meent echter dat de opkomst van de moderne astronomie niet los staat van een religieuze voedingsbodem.

We zullen beide visies tegen het licht houden, aan de hand van een aantal belangrijke voorbeelden. Misschien zal dit zelfs toelaten om iets meer te zeggen over hoe we vandaag, in de eenentwintigste eeuw, kunnen kijken naar de relatie tussen religie en wetenschap.

Prof. dr. Maarten Van Dyck is verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Hij is directeur van het Sarton Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis, en doet onder meer onderzoek naar het ontstaan van klassieke mechanica in de 16de en 17de eeuw, en naar het statuut van wetenschappelijke theorieën als een realistische beschrijving van de werkelijkheid.

Datum

woensdag 17 juni 2015 vanaf 20:00