Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject Vaste tentoonstelling

Voor jongeren en volwassenen
Het Zuiderzeeproject is het meest bekende inpolderingproject ter wereld. Deze vaste tentoonstelling laat alles over dit gigantische project zien.
Waterschap Brabantse Delta

Onder leiding van ir. Cornelis Lely werd de onstuimige Zuiderzee getemd. Het land werd gewonnen uit het water. De afsluitdijk gaf veiligheid, het nieuwe land ontelbare mogelijkheden. Hoe kwamen de plannen voor inpoldering tot stand, wie waren de voor- en tegenstanders, hoe werd de inrichting ter hand genomen, wie mochten er gaan wonen, en hoe heeft de samenleving zich verder ontwikkeld? Deze en andere vragen worden beantwoord in de vaste tentoonstelling Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject.

Polderen! is een moderne, multimediale tentoonstelling voor jong en oud. Het vertelt de geschiedenis, de feiten en de verhalen. Maar Polderen! kijkt ook verder, naar het heden en de toekomst. En het geeft de bezoekers de mogelijkheid zelf hun mening over de ontwikkelingen in het Zuiderzeegebied en Flevoland te geven.

Trailer

Bijzonderheden

Het museum is op maandag gesloten.

Datum

vanaf donderdag 1 januari 2015 van 10:00 tot 17:00

Organisatie