Polaire opwarming Symposium

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In dit symposium belichten wetenschappers de mogelijke weers- en temperatuurveranderingen in Nederland als gevolg van de klimaatverandering.

Een warmer wordend klimaat leidt tot extra grote opwarming in de Poolstreken (ook wel aangeduid als “Arctic Amplification”) waardoor het gemiddelde temperatuurverschil tussen de evenaar en de polen verandert. Een opwarmend klimaat leidt ook tot een grote verscheidenheid in weerkarakteristieken. Deze zijn zeer divers van aard en gedragen zich bovendien grillig waardoor het lastig is deze weersveranderingen uit onze korte waarnemingsreeksen te destilleren. Paleo-reconstructies en experimenten met klimaatmodellen helpen om ons inzicht in mogelijke veranderingen op langere termijn te vergroten.

Sprekers

Geert Jan van Oldenborgh is klimaatonderzoeker Weather and Climate Modeling bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) – Wat laten de waarnemingen zien van Artic Amplification?
Margot Cramwinckel is paleoklimatoloog, Marine palynology & paleoecology, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht – Evenaar- pooltemperatuurgradienten in het verleden
Michiel Baatsen is onderzoeker Metereology, Physical Oceonography and Climate, Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek, Universiteit Utrecht (IMAU) – Tropische en extra-tropische cyclonen in een warmer (toekomstig) klimaat
Bart van den Hurk is de moderator van het symposium en strategisch onderzoeksmanager Deltares, Delft.

Aanmelden

Aanmelden is verplicht via de website

Datum

maandag 30 september 2019 van 19:00 tot 21:00

Prijs

Gratis

Locatie

Het Trippenhuis Kloveniersburgwal 29 1011 JV, Amsterdam Nederland

Contact

020 - 551 0782