Over het Nederlandse landschap Zevendelige cursus

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Landschap is overal. Waar je ook komt, je zit er middenin. De ervaring leert dat hoe meer je van het landschap begrijpt, hoe meer je herkent en hoe meer je het gaat waarderen. In deze zevendelige cursus leer je over het Nederlandse landschap.

Mensen zeggen dat Nederland is gemaakt door Nederlanders. Dat is gedeeltelijk waar. In alle tijden hebben de bewoners gereageerd op wat ze van nature in een gebied aantroffen. De geologie van Nederland vertelt die natuurlijke ontstaanswijze. Voor het Nederlandse landschap is vooral de geologie van de laatste 2,5 miljoen jaar van belang en daar sta je in deze cursus uitgebreid bij stil.

Als zand, klei of veen eenmaal ergens ligt, ontstaat er een gelaagdheid. Een bodem vormt zich. Welke bodem waar ontstaat, hangt af van allerlei factoren, maar de bodemopbouw is altijd kenmerkend voor de omstandigheden ter plekke. Begrip van de bodemkaart helpt daarom enorm om het landschap te analyseren.

Aan de hand van het afzettingsmateriaal kan het Nederlandse landschap worden onderverdeeld in vijf deellandschappen: zeeklei, veen, rivierklei, zand en löss/krijt. Via de geologie en de occupatiegeschiedenis bespreekt deze cursus alle belangrijke landschappelijke onderdelen van deze deelgebieden en hun onderlinge verbanden, met de bodemkaart als belangrijk hulpmiddel.

Programma

25 oktober De geologie van Nederland
Inleiding, overzicht perioden en afzettingen
01 november Kwartairgeologie
Pleistoceen (laatste twee ijstijden) en holoceen (zee, rivieren, veen)
08 november Bodemvorming: soorten bodems in Nederland en hun karakteristieken,
de rol van water bij de bodemvorming, naamgeving van bodems
15 november t/m
06 december
Occupatiegeschiedenis en landschappelijke opbouw per deelgebied

Over de docent

Ir. Ad Woudstra werd na zijn opleiding in Wageningen docent landschapsanalyse aan Hogeschool van Hall Larenstein in Velp, bij de studierichting tuin- en landschapsinrichting. Hij is lid van de adviescommissie cultuurhistorie van de gemeente Rheden.

Inschrijven

Voor deze activiteit is inschrijven verplicht via de website.

Datum

donderdag 25 oktober 2018 van 14:30 tot 16:15
donderdag 7 december 2017 van 14:45 tot 16:30
donderdag 30 november 2017 van 14:45 tot 16:30
donderdag 23 november 2017 van 14:45 tot 16:30
donderdag 16 november 2017 van 14:45 tot 16:30
donderdag 9 november 2017 van 14:45 tot 16:30
donderdag 2 november 2017 van 14:45 tot 16:30
donderdag 26 oktober 2017 van 14:45 tot 16:30
Toon alle data

Prijs

€ 255,00

Locatie

Campus Radboud Universiteit Comeniuslaan 4 6525HP, Nijmegen Nederland

Contact

+31 (0)24 361 30 83

Organisatie