Ongelijke klimaatverandering

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In deze lezing wordt ingegaan op de ruimtelijke patronen van klimaatverandering en de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.
Taras Kapalun, Flickr.com

Het klimaat verandert van nature, maar ook door menselijk handelen. Het grootste deel van de opwarming sinds het midden van de twintigste eeuw wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De verhoogde broeikasgasconcentraties zullen het mondiale klimaat nog lang beïnvloeden. Maar de aarde reageert niet op elke plek op dezelfde manier: Sommige gebieden zullen bijvoorbeeld natter worden, terwijl andere regio’s verdrogen. Inzicht in regionale klimaatverandering is belangrijk om de gevolgen in te schatten en – waar mogelijk – adequate adaptatiemaatregelen te kunnen uitwerken.

Nicole van Lipzig is hoogleraar geografie en legt uit welke mechanismen ten grondslag liggen aan de geografisch verschillende gevolgen van klimaatverandering.

Aanmelden

Voor deze lezing is aanmelden verplicht via de website.

Datum

zaterdag 10 oktober 2015 van 13:30 tot 16:00