One Planet Vaste tentoonstelling

Voor iedereen
In de activerende vaste tentoonstelling 'One Planet' zie je dat er wel degelijk antwoorden zijn op grote, mondiale vragen en oplossingen voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De wereldbevolking groeit, de technologie ontwikkelt zich razendsnel, mensen reizen vaker en zijn vrijwel permanent online. Daardoor zijn zij steeds meer met elkaar verbonden. Tegelijkertijd beseffen ze steeds beter wat hun invloed is op natuur en klimaat, en dat de natuurlijke omgeving hard nodig is. De Verenigde Naties willen de grootste mondiale uitdagingen aanpakken met duurzame oplossingen. Ze hebben daarvoor zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die ze vóór 2030 willen bereiken.

Het Museon gebruikt als partner van de VN die 17 doelen als uitgangspunt in de tentoonstelling One Planet. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen zijn: overbevissing, watervervuiling, energie, vluchtelingen, klimaatverandering en discriminatie. De tentoonstelling etaleert inspirerende oplossingen voor een eerlijke verdeling van voedsel, water en energie en voor het aanvaarden van verschillen tussen mensen. Bezoekers kunnen zich laten inspireren, mee denken, tot actie overgaan en zo een held op deze planeet te worden.

Museon

Openingstijden

Kijk voor de actuele openingstijden op de website van het Museon.

Prijs

Deze tentoonstelling is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs voor het Museon.

Datum

vanaf zaterdag 29 oktober 2016 van 11:00 tot 17:00

Prijs

€ 12,00

Locatie

Stadhouderslaan 37 2517 HV, Den Haag Nederland

Contact

+31 (0)70 338 13 38

Organisatie