OLFAR en astrodynamica Lezingen door Albert van der Sluis en Mark Bentum

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In het voorprogramma geeft Albert van der Sluis een lezing over astrodynamica. Prof. Mark Bentum verzorgt de hoofdlezing 'Olfar, de nieuwe radiotelescoop in de ruimte'.

De schijnbare beweging van de zon bepaalt in belangrijke mate het dag- en nachtritme van mensen en in mindere mate heeft ook de beweging van de maan (eb en vloed) directe gevolgen voor de aarde. Maar vanuit de aarde zijn satellieten, ruimtevaartuigen, manen, planeten, sterren en sterrenstelsels allemaal in beweging waarvan mensen niets merken. Toch moeten wetenschappers kennis van deze bewegingen of banen hebben om satellieten de juiste richting en snelheid te kunnen geven.

In de lezing van Albert van der Sluis, bestuurslid van Gemma Frisius, komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Hoe kom je in een baan om de aarde? Kun je rechtstreeks naar het ISS reizen of is de baan veel ingewikkelder? Waarom wordt er een zogenaamde Hohmannbaan gebruikt om naar andere hemellichamen te reizen? Hoe komt het dat ruimtesondes versnellen als ze langs een planeet worden geslingerd? En wat verandert er aan de banen als mensen de zon zouden opsplitsen in twee sterren of zouden vervangen door een zwart gat?

Voor de radio-astronomie is een van de laatste, onbekende frequentiebanden het gebied beneden de 30 MHz. Wetenschappelijk gezien is dit een zeer interessant frequentiegebied voor het bestuderen van in het rood verschoven radiogolven, afkomstig van waterstof uit het vroege heelal. De periode waarin de eerste sterrenstelsels werden gevormd. Omdat er toen nog nauwelijks licht was maar er wel radiogolven waren, is dit een ideaal gebied om te onderzoeken in frequentiebanden van 30MHz.

Helaas lukt dit niet vanaf de Aarde ten gevolge van invloeden van de ionosfeer. Het doel van het Nederlandse project OLFAR (Orbiting Low Frequency Array) is om een radiotelescoop in de ruimte te brengen. Deze zal bestaan uit een zwerm van honderden minisatellieten die in een baan om de Maan zullen draaien en op deze wijze een enorme radiotelescoop in de ruimte zullen vormen. Maar waarom in een baan om de Maan? Dat vertelt prof. Mark Bentum,hoogleraar Radio Science aan de Technische Universiteit Eindhoven, in de hoofdlezing.

Prijs

Regulier € 6,-
Leden Gemma Frisius Gratis

Datum

zaterdag 27 januari 2018 vanaf 14:00

Prijs

€ 6,00

Locatie

Eden Oranje Hotel Stationsweg 4 8911AG, Leeuwarden Nederland

Contact

+31 (0)51 142 12 68

Organisatie