Nederlandse top natuurkundigen Collegereeks

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
In deze cursus worden negen Nederlanders centraal gesteld die tot de internationale top behoren op het terrein dat we nu natuurkunde noemen.

Natuurwetenschap ontwikkelt zich op een internationaal speelveld en in een historische, politieke, economische en wetenschappelijke context. In deze collegereeks leer je hier alles over.

Inhoud

Inleiding: Aristoteles (in Nederland rond 1500)
Zijn natuurfilosofie is tot het eind van de middeleeuwen dominant. Zonder experimentele traditie is het moeilijk te onderkennen dat de natuur zich niet volgens het boekje gedraagt.

Simon Stevin (rond 1600)
Tijdens de Opstand is hij een steunpilaar van Maurits van Oranje. Hij is beroemd om zijn ingenieurswerken (statica), maar ook om zijn pleidooi voor het gebruik van de volkstaal.

Christiaan Huygens (rond 1650)
Hij wordt wel gezien als de grootste Nederlandse natuurkundige (mechanicisme). Hij correspondeert met buitenlandse geleerden, staat aan het hoofd van de Académie Royale des Sciences. Bekend van de slingerklok, de ringen van Saturnus en de golftheorie van licht.

Antoni van Leeuwenhoek (rond 1700)
Na de bloeiperiode van de Gouden Eeuw staat ook de wetenschappelijke ontwikkeling op een lager pitje. Eén persoon torent daar bovenuit met de ontdekkingen door zijn microscoop (optica).

Martinus van Marum (rond 1800)
In de verlichting komen genootschappen van burgers op. Van Marum is de grote man van het eerste museum van Nederland, het Teyler’s (Haarlem), waar hij een gigantische elektriseermachine bouwt (elektriciteit).

Hendrik Lorentz (rond 1890)
In de tweede helft van de negentiende eeuw breekt een gouden periode voor de Nederlandse natuurwetenschap aan, met Lorenz als exponent. Zijn naam leeft voort in de ‘lorentzkracht’ (elektromagnetisme) en de ‘lorentz-fitzgeraldcontractie’. Nobelprijs 1902.

Heike Kamerlingh Onnes (rond 1910)
Met hem doet ‘big science’ zijn intrede in de wetenschap. Hij zet zijn koude-laboratorium op als een bedrijf, met een eigen opleiding van instrumentmakers. Leiden wordt de ‘koudste plek op aarde’ (warmteleer). Nobelprijs 1913.

Nicolaas Bloembergen (rond 1950)
Hij doet na de Tweede Wereldoorlog onderzoek in de Verenigde Staten naar de zojuist ontdekte kernspinresonantie en is vooral bekend van zijn theoretisch werk aan de laser. Verder komen aan bod: kwantummechanica en contra-intuïtieve nieuwe natuurkunde. Nobelprijs 1981.

Gerard ’t Hooft (rond 1970)
De eeuw eindigt in het teken van het Higgsdeeltje: materie is opgebouwd uit kleine subatomaire eenheden. ’t Hooft legt het theoretisch fundament onder het ‘standaardmodel’ dat fundamentele natuurkrachten verenigt. Nobelprijs 1999.

Erik Verlinde (anno nu)
Wie zal de volgende Nederlandse Nobelprijswinnaar voor de natuurkunde zijn? Een van de namen die circuleren in het circuit is Verlinde. Hij staat voor de Nederlandse bijdragen aan de kennis van het heelal en de relativiteitstheorie.

opzet van de colleges

De colleges hebben een vaste opzet: 1) maatschappelijke, culturele en technisch-wetenschappelijke context; 2) stand van de wetenschap; 3) leven van de hoofdpersoon; 4) werken (met beknopte uitleg) en 5) invloed/tijdgenoten.

Over de docent

Drs. Jan Willem Lackamp studeerde theoretische natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Hij werkte als leraar en schoolleider in het voortgezet onderwijs. Hij is lid van de redactie van Exaktueel, (te vinden op natuurkunde.nl). Medeauteur en eindredacteur van Bèta in het Dagelijks Leven (2013).

Onderwijsvorm

Hoorcollege met interactiemogelijkheid. PowerPoint-presentatie met veel illustraties.

Aanmelden

Aanmelden voor deze collegereeks is verplicht via de website

Datum

woensdag 13 maart 2019 van 11:30 tot 13:15
woensdag 27 februari 2019 van 11:30 tot 13:15
woensdag 20 februari 2019 van 11:30 tot 13:15
woensdag 13 februari 2019 van 11:30 tot 13:15
woensdag 6 februari 2019 van 11:30 tot 13:15
woensdag 30 januari 2019 van 11:30 tot 13:15
Toon alle data

Prijs

€ 338,00

Locatie

Erasmusplein 1 6525 HT, Nijmegen Nederland

Contact

+31 (0)24 361 30 83

Organisatie