Megalieten en hun betekenis Cursusdag

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Stonehenge is al eeuwenlang een mysterieus bouwwerk dat mensen bezig blijft houden. Op deze cursusdag vertellen experts in verschillende lezingen wat wetenschappers al hebben ontdekt en wat toekomstig onderzoek hopelijk nog gaat opleveren.

In het zuiden van Engeland verrijst 2500 jaar voor Christus een indrukwekkend bouwwerk. Cirkelvormig, zoals de zon, en met gigantische rechtopstaande stenen. Vandaag staat de constructie bekend als Stonehenge en is het een van de beroemdste prehistorische plaatsen ter wereld. Het Gallo-Romeins Museum wijdt een intrigerende tentoonstelling aan dat mysterieuze monument.

Vanaf het neolithicum zetten mensen megalieten zoals Stonehenge in de meest diverse streken rechtop. Het blijft raden waarom. Of toch niet helemaal? Want in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft de moderne wetenschap al heel wat tippen van de megalithische sluier opgelicht. Wat is Stonehenge eigenlijk? Waarom ligt het net daar? Wie liet het monument optrekken? En hoe gingen de bouwers te werk? Deskundigen beantwoorden deze dag al jouw vragen.

Programma

Tijd Onderdeel
09:30 uur Ontvangst
10:00 uur Een paleis voor de doden. Hunebedden, dolmens en menhirs
Herman Clerinx

Herman Clerinx zoomt in op de megalieten, de oudst bewaard
gebleven architectuur van Europa. Er zijn verschillende
wetenschappelijke verklaringen over het nut en de bedoeling
van megalieten: esoterische verhalen over een terugkeer
naar de moederschoot, opmerkelijke grafmonumenten, archeo-
astronomie, een zonnecultus. In deze lezing kijk je samen met
Clerinx naar het verleden én het heden.
11:15 uur Keuzesessies – kies één van onderstaande lezingen

Spiralen en cirkels en andere figuren
Eugène Warmenbol (VU Brussel)

In Europa en rond de Middellandse Zee, in het bijzonder in
Egypte, speelde de zonnecultus een belangrijke rol. Denk aan
voorwerpen als de hemelschijf van Nebra en de
zonnewagen van Trundholm.
Ook Stonehenge getuigt van
een gedegen kennis van de astronomie. Leer alles over de
zonnecultus in verschillende culturen. Samen met Warmenbol
ga je dieper in op de wisselwerking tussen Noordwest-Europa,
Griekenland, Egypte en het Midden-Oosten.

Veranderende wereld, veranderend landschap
Philippe De Smedt (UGent)

Hoewel Stonehenge als monument een ritueel ijkpunt is in
de Europese prehistorie, is het slechts een deel van een
archeologisch landschap dat zich veel breder in tijd en ruimte
uitstrekt. Nieuwe technieken maken het mogelijk die
verborgen omgevingen te ontrafelen en hun evolutie door de
tijd te reconstrueren. De Smedt geeft je inzicht in recent
multidisciplinair onderzoek dat zich toespitst op het
veranderende prehistorische landschap in Stonehenge.

Van de eerste boeren tot de tijd van Stonehenge, maar dan in de Lage Landen
Bart Vanmontfort (KU Leuven)

De vroegste monumentale constructies in de Lage Landen
verschijnen gelijktijdig met de eerste
boerengemeenschappen. Hoe deed de landbouw hier zijn
intrede en welke rol speelden monumenten in die
gemeenschappen? Leer meer over de periode van ‘ons’
neolithicum tot aan de vooravond van de bronstijd, met
aandacht voor de relaties tussen onze streken en de Britse
eilanden op een moment dat Stonehenge tot ontwikkeling
kwam.
12:45 uur Lunch
14:00 uur Herhaling keuzesessies – kies één van de lezingen
15:30 uur Receptie en tentoonstellingsbezoek

Prijs

Regulier € 88,-
Leden Davidsfonds € 78,-

Inschrijven

Voor deze cursusdag is inschrijven verplicht via de website.

Datum

zaterdag 1 december 2018 van 9:30 tot 15:30

Prijs

€ 88,00

Locatie

Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15 3700, Tongeren België

Contact

+32 (0)16 31 06 00

Organisatie