March for Science - Maastricht Demonstratie voor de wetenschap

Voor iedereen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Aan alle wetenschappers, wetenschapsliefhebbers en verontruste burgers: ga je lab uit, ga de straat op en laat van je horen. De March for Science viert passie voor wetenschap en roept op voor steun en bescherming van de wetenschappelijke gemeenschap.

Er is een alarmerende trend gaande om wetenschappelijke consensus in diskrediet te brengen en om wetenschappelijke ontdekkingen te beperken. Dat overweldigend bewijs door beleidsmakers en opinieleiders wordt verworpen, is een urgente en serieuze zaak. Dit is een wereldwijd probleem aan het worden. Stil blijven is een luxe die niet langer veroorloofd kan worden. Het is tijd dat mensen die staan voor wetenschappelijk onderzoek en ‘evidence-based’ beleid een positie innemen en meetellen.

Het is nodig dat de bevolking en het bestuur ervan doordrongen worden dat wetenschap belangrijk is in iedere laag van de samenleving. Het zou erkent moeten worden dat wetenschap overal is en dat anti-wetenschappelijke doelen en maatregelen slecht zijn voor iedereen – zonder uitzonderingen. Wetenschappers en wetenschapsliefhebbers worden uitgenodigd om mee te lopen op Earth Day in Maastricht.

Wetenschap mag het lab uit en moet worden gedeeld met de wereld. Tijdens de March for Science is er een wetenschapsvriendelijke sfeer en laat iedereen die mee loopt zien dat wetenschap een fundament is voor democratische besluitvorming.

Programma

Meer informatie over de lezingen en de sprekers vind je op de facbook pagina.

Datum

zaterdag 22 april 2017 van 12:00 tot 14:00

Prijs

Gratis

Locatie

Plein 1992 Plein 25 6221JP, Maastricht Nederland

Contact