Kunnen vrouwen de wereld redden? Lezing door prof. dr. Bo Coolsaet

Voor jongeren en volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
De fase waarin de man alle macht in handen heeft, is voorbij zijn hoogtepunt. In deze lezing schetst prof. dr. Coolsaet een algemeen beeld over hoe de invloed van mannen en vrouwen de samenleving vormgeeft.

Ruim 4 miljoen jaar geleden bepaalde de vrouw de evolutie grotendeels via seksuele selectie. Zij koos de eigenschappen van de man die haar en haar kinderen de meeste garanties boden op overleving. Daarnaast bepaalde de vrouw de normen en waarden binnen het gezin of de relatie.

Veranderende economische omstandigheden maakten 4500 jaar geleden plaats voor een ‘mannenmaatschappij’, waarin de man alle macht in handen nam.

Tijdens deze fase was de samenleving gericht op economische en technische vooruitgang, meer macht, meer bezit en meer consumptie. Een samenleving vol angst, individualisme, ongelijkheid en armoede.

Deze mannenmaatschappij is tegenwoordig voorbij zijn hoogtepunt. De vrouw bepaalt opnieuw in toenemende mate de dynamiek van de relatie en de maatschappij. Volgens prof. Coolsaet zijn politieke leiders niet in staat een liefdevolle samenleving te verwezenlijken, door de nog altijd aanwezige ‘andocratie mentaliteit’.

Vrouwen, daarentegen, bezitten de gave van het liefhebben om een dergelijke samenleving wél te realiseren. Een samenleving die gekenmerkt wordt door respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Datum

donderdag 21 september 2017 vanaf 20:00

Prijs

Gratis

Locatie

Maastricht University, aula Minderbroedersberg 4-6 6211LK, Maastricht Nederland

Contact

+31 (0)43 388 53 07