Kopstukken filosofie: Max Weber Lezing door Guy Quintelier.

Voor volwassenen
Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Lezing door Guy Quintelier over de wetenschappelijke en filosofische ideeën van Max Weber en hun achtergrond.

Max Weber (Erfurt, 21 april 1864 – München, 14 juni 1920) is één van de grondleggers van de ‘waardevrije’ wetenschappelijke sociologie, waarmee hij zich afzette tegen grootse en alomvattende filosofisch geïnspireerde maatschappijvisies (zoals van Karl Marx en Auguste Comte). Toch heeft filosofie en politiek altijd een belangrijke rol ingenomen in Webers denken.

Zo thematiseert hij in zijn Wirtschaft und Gesellschaft (postuum in 4 delen uitgegeven in 1921-1922) o.a. de begrippen klasse en stand en de daarmee samenhangende sociale ongelijkheid. Ook de bureaucratie als een gezagsapparaat wordt nauwkeurig geanalyseerd.

Weber is ook bekend als de auteur van De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme (eerste Duitse publicatie in 1905), waarin de door marxisten geponeerde verhouding tussen de economische onderbouw en de ideologische bovenbouw impliciet kritisch wordt besproken.

Inschrijven

Voor deze lezing is inschrijven verplicht via de “website”: http://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&cty_id=1790

Datum

maandag 15 december 2014 van 13:30 tot 16:00