Komt een vos bij de snackbar Educatief programma voor onderbouw voortgezet onderwijs.

Deze activiteit is helaas geëindigd,
bekijk de huidige agenda
Educatief programma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, waarbij leerlingen inzicht krijgen in natuur die in de stad te vinden is en welke veranderingen planten en dieren in de stad ondergaan.

Dit is een educatief programma voor het voortgezet onderwijs Bekijk de overzichtspagina van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam voor alle regulier toegankelijke activiteiten.

Stadsnatuur zoals kleine parkjes, braakliggend terrein en sloten zijn in iedere stad te vinden. In deze museumles worden verschillende typen natuur in de stad toegelicht.

Na een inleiding gaan de leerlingen zelf in groepjes op onderzoek uit om antwoorden te vinden op vragen als: Welke soorten zijn er in de stad te vinden? Is stadsnatuur alleen maar leuk of zijn er ook nadelen? Hoe komen nieuwe soorten in de stad terecht, hoe passen ze zich aan aan een stadse omgeving en komt een vos echt wel eens bij de snackbar? Wat doet de Rotterdamse natuur met afval? Beleving en tastbare voorbeelden maken deze les aansprekend.

Het Natuurhisorisch Museum Rotterdam

Leerdoelen

Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 20, 29, 30, 31, 36 en 42 behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W.

Prijs

Per leerling €4,-
Begeleiders Gratis

Inschrijven

Deze museumles is geschikt voor maximaal 25 leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kijk voor meer informatie en reserveringen op de website.

Datum

maandag 21 maart 2016 t/m woensdag 31 oktober 2018 van 10:00 tot 17:00

Prijs

€ 4,00

Locatie

Westzeedijk 345 3015 AA, Rotterdam Nederland

Contact

+31 (0)10 436 42 22